Praktijkinformatie

Spreekuren

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur. Tussen 12.00 – 14.00 uur is de praktijk gesloten wegens het verzorgen van de administratie en het rijden van de visites. Het telefonisch antwoordapparaat staat aan van 12.00 – 14.30 uur. Dan is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen via optie 1.

Afspraak maken

Het spreekuur van de huisartsen wordt gehouden op iedere werkdag van 08.10 – 11.30 uur en van 15.30 – 17.00 uur.
Wij werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficiënt mogelijk in te kunnen delen.
.
U kunt voor het maken van een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 12.00 uur en 14.30 – 17.00 uur.
.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
.
Mocht u verhinderd zijn voor de afspraak, vragen wij u deze afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren.

Meer tijd nodig ?

Voor een klacht is een afspraak van 10 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen we er rekening mee houden in onze agenda.

Telefonisch spreekuur

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Dat heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats aansluitend aan het ochtendspreekuur.
.
U belt naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later, op een afgesproken tijdstip terug, indien het een vraag is die waarschijnlijk telefonisch beantwoord kan worden. Is daar twijfel over dan zal de assistente u een afspraak op het spreekuur van de huisarts aanbieden.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De huisarts legt de huisbezoeken af tussen 13.00 – 15.30 uur.
.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Omdat in de praktijk de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen. Voor 11.00 uur kunt u een huisbezoek aanvragen, de assistente kan dan nog voor die dag een visite plannen.
.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten zijn wij van 08.00 – 17.00 uur bereikbaar op 045-5211717 (optie 1 voor de spoedlijn) of 045-521 1725.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Het is avond, nacht, weekend of een officiële feestdag. U heeft een medische klacht, voelt zich niet goed. Het liefst wilt u even naar de dokter. Maar de praktijk van uw eigen huisarts is gesloten. Wat nu? In twee stappen leggen we u uit wat u kunt doen.

 

Stap 1: Bepaal of uw medische klacht spoedeisend is
Niet alle medische klachten zijn spoedeisend. Veel medische klachten kunt
u zelf behandelen of kunnen wachten met behandeld te worden tot uw eigen huisartsenpraktijk weer open is. Wilt u meteen weten of u naar de dokter moet? Download de “Moet Ik Naar De Dokter” app en krijg betrouwbaar advies. Via de website thuisarts.nl krijgt u meteen betrouwbare info over ziekte en gezondheid.

 

Stap 2: Bel Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg
Als behandeling van uw medische klacht spoedeisend of acuut is, bel dan de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg. Meer dan 200 huisartsen uit de regio werken hier samen zodat u ook buiten kantoortijd een beroep kunt doen op spoedeisende zorg. De huisartsenpost werkt op afspraak. Daarom is het belangrijk dat u altijd eerst belt.

 

Houd de volgende gegevens bij de hand
Uw legitimatiebewijs, zorgverzekeringspas, naam van uw huisarts, een overzicht van uw medicijnen die u op dit moment gebruikt en uw adres en telefoonnummer. Neem deze gegevens ook mee wanneer u een afspraak heeft op de huisartsenpost. Een geldig legitimatiebewijs is wettelijk verplicht op de huisartsenpost.

 

Adres Huisartsenpost OZL
Gevestigd op Spoedplein van Zuyderland Medisch Centrum
Henri Dunantstraat 5
6419 PC Heerlen
klik hier voor de website

Wachtkamer HAP Paas & Cremers
Gezondheidscentrum Hoensbroek ingang

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de eerste verdieping in een multifunctioneel pand. Verder zijn er in het zorgplein naast de apotheek ook praktijken te vinden voor fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek, verloskunde en logopedie.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Om de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg optimaal te borgen nemen we op dit moment geen nieuwe patiënten aan. Alleen bij gezinsuitbreiding of samenwonen van ingeschreven patiënten wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Bloedprikken in de praktijk

U kunt voor bloedprikken terecht bij Adelante in Hoensbroek of het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen/ Brunssum/ Sittard.
.
Bloedprikken kan momenteel overal alleen op afspraak. Plan een afspraak via www.zuyderland.prikafspraak.nl Heeft u hier hulp bij nodig, neem dan contact op met 088-4594265 op werkdagen tussen 08.00 – 17.00 uur.

Herhaalmedicatie

Het is niet de bedoeling om uw herhaalrecept via een e-consult aan te vragen. Deze herhaalrecepten verzonden via e-consult kunnen niet afgehandeld worden.

Herhaalrecepten kunt u wel als volgt aanvragen:

 

U kunt zich aanmelden via de herhaalreceptenservice van uw apotheek.

Wanneer u elke dag dezelfde medicatie gebruikt weet uw apotheek wanneer uw medicijnen op zijn. Zij zetten ze automatisch voor u klaar en sturen u dan een bericht. Informeer bij uw apotheek naar de mogelijkheden.

 

Online 24/7 via het patiëntportaal op de homepagina.

Hiervoor dient u zich eerst eenmalig aan te melden.

 

Telefonisch via onze herhaalreceptenlijn.

U bereikt de lijn door te bellen naar ons praktijknummer 045-5211717 en vervolgens nummer 2 uit het keuzemenu te kiezen.

U hoort dan via het automatisch antwoordapparaat wat u precies moet doen. De receptenlijn is alleen bedoeld voor herhaalrecepten en niet voor andere zaken.
Vanzelfsprekend kunt u, indien u de receptenlijn te ingewikkeld vindt, uw herhaalrecepten via de assistente aanvragen.

 

Bent u ingeschreven bij apotheek Hoensbroek dan zal het recept 2 werkdagen later voor u klaarliggen. Het kan dan vanaf 12 uur worden opgehaald. Vraag uw medicatie op tijd aan. Dringende medicatie kunt u dezelfde dag ophalen.
.
Indien u een andere apotheek heeft zijn de medicijnen af te halen volgens de regels van uw eigen apotheek.

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning chronische aandoeningen
.
De praktijkondersteuner somatiek is speciaal opgeleid om mensen met een chronische ziekte te begeleiden of de huisarts te ondersteunen bepaalde taken over te nemen. De taken die de praktijkondersteuner somatiek uitvoert zijn vastgelegd in protocollen. Dat betekent dat de werkwijze is vastgelegd in overleg met de huisarts.  Zij geeft adviezen en voorlichting om zo klachten te verminderen en complicaties te voorkomen. Onze praktijkondersteuner Marie-José Hasselmann zorgt voor de begeleiding van patiënten met:

 • Diabetes mellitus type 2
 • Hart- en vaatziekten
 • Astma / COPD
 • Vraag om te stoppen met roken

Hiernaast verleent zij ook de ouderenzorg.
.

Praktijkondersteuning GZZ
.
Bij het vermoeden van problematiek op het geestelijk vlak, bijvoorbeeld depressie, angst of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) verwijzen. Bij ons in de praktijk wordt u dan verwezen naar Esther.
.
Samen met u zal zij bespreken welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. De behandeling kan bestaan uit een aantal gesprekken en vindt altijd plaats in overleg met de huisarts. Ook kan de POH-GGZ het advies geven te verwijzen voor verdere behandeling of begeleiding, bijvoorbeeld naar GGZ-organisaties, psychologen of maatschappelijk werk.

Doktersassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.
.
U kunt op afspraak bij de assistente terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Bloedprikken
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Hartfilm (ECG) maken
 • Zetten van injecties
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek (vóór 10.00 uur inleveren)
 • Suikercontrole
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • 24uurs bloeddrukmeting
 • Verstrekken van informatiefolders

.

Maak hiervoor telefonisch een afspraak, op werkdagen tussen 8.00 – 12.00 uur en  14.30 – 17.00 uur.

Verklaringen

Waarom uw huisarts geen ‘medische verklaring’ afgeeft.
.
Het afgeven van een medische verklaring is niet mogelijk op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.
.
Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.
.
De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijk arts, dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als u daar toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts.
.
De KNMG heeft over dit onderwerp een verklaring opgesteld in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Klik hier op de verklaring om hem te openen en eventueel af te drukken

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Medicijnen

Met medicatie op reis

Als u op reis gaat en chronische medicatie gebruikt, is het goed om te weten dat voor sommige medicijnen een aparte verklaring nodig is.
.
U kunt hier lezen om welke medicijnen het gaat en welke verklaring u dan nodig heeft. Voor sommige landen is het al beter geregeld en is een Schengenverklaring voldoende. Om te weten om welke landen het gaat, klikt u hier.
.
Let op de duur van uw reis, want als u langer dan 30 dagen gaat hebt u een andere (Schengen)verklaring nodig. Vervolgens neemt u de ingevulde verklaring mee naar de praktijk, zodat uw huisarts deze kan ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier op. De informatie staat op dezelfde pagina als waar u de (Schengen)verklaring hebt gedownload.

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van onze collega huisartsen in een andere praktijk. Hoewel het wettelijk niet verboden is, willen wij liever dat uw rijbewijskeuring wordt gedaan door een onafhankelijk arts, conform de richtlijnen van het KNMG. Dit omdat we de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt niet op het spel willen zetten.

rijbewijskeuring
patientomgeving

Uitleg patiëntenomgeving

Nieuw! Door in te loggen in uw patiëntenomgeving kunt u meteen een aantal zaken regelen met onze huisartsenpraktijk, zonder dat u aan de telefoon in de wacht hoeft te staan. Zo kunt u herhaalmedicatie bestellen, uitslagen inzien en zelf een e-consult versturen aan uw huisarts. U kunt online uw zorg op twee manieren regelen: door in te loggen in de patiëntenomgeving op deze website of met de ‘Mijn Huisarts Online’ App. 

Wat kunt u doen in uw patiëntenomgeving?

 • Uw medicatie herhalen. Dit geldt alleen voor chronische medicatie. 
 • Een vraag stellen aan uw huisarts. Indien u een eenvoudige vraag heeft, waar u niet direct antwoord op hoeft te hebben, kunt een e-consult naar uw huisarts sturen. Dit geldt dus niet voor spoedeisende vragen.
 • Uw medisch dossier inzien: inzage in uw gegevens over uw gezondheid en  uitslagen bekijken met het advies van uw huisarts hierbij.
 • Online afspraken maken: dit is momenteel vanwege corona nog niet mogelijk. 

Aanmaken account

U kunt met uw DigiD inloggen in uw patiëntenomgeving op onze website en via de Mijn Huisarts Online app. Dit is mogelijk vanaf 16-jarige leeftijd. 

 

Om in te loggen via onze website klik HIER. 

 

Maakt u liever gebruik van de patiëntenomgeving als app, download dan de ‘Mijn Huisarts Online’ app.

 

          

 

Bent u benieuwd naar meer informatie over de app? Download de handleiding. Voor veelgestelde vragen over de app klik HIER.

Klachtenprocedure

Kan het beter? Laat het ons weten! Tevreden? Laat het ons ook weten! Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwd. Het team van huisartsenpraktijk Paas & Cremers probeert u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht het zo zijn dat u geen goed gevoel heeft na contact met onze praktijk, dan willen wij dit graag weten en met u bespreken.

U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden, of liever nog, door ons klachtenformulier in te vullen.  Klik hier. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht en kan proberen te bemiddelen. Deze kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. U kunt hiervoor het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE of de klachtenfunctionaris bereiken via telefoonnummer 088-0229190.
.

Translate »
Call Now Button